Shiso Burger Locations

Shiso burger – Kantstrasse

Shiso Burger Berlin

Kantstrasse 51

10625 Berlin

Telefon: 03039710233

Shiso Burger – Auguststrasse

Shiso Burger Berlin

Auguststrasse 29c

10625 Berlin

Telefon: 03088944687

Shiso Burger – Alte schönhauser 

Shiso Burger Berlin

Alte Schönhauser 13

10625 Berlin

Telefon: 03097005202

Shiso Burger Hamburg – Bugenhagenstrasse

Shiso Burger Hamburg

Bugenhagenstrasse 23

20095 Hamburg

Telefon: 04030927791

Shiso Burger wünscht viel spaß